Ulica

W przypadku, gdy siedziba instytucji nie posiada nazwy ulicy, należy podać nazwę miejscowości