Wybrano kurs:

II edycja akcji "Prawa Pacjenta-dziecka w szkole"

Wybierz nazwę użytkownika oraz hasło, które będą używane do logowania
Proszę wpisać kilka informacji o sobie

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

DANE SZKOŁY

Dane użytkownika
?
?
Nazwa szkoły i adres

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia, mający siedzibę przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa;
  2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości osoby zakładającej konto na platformie Akademii NFZ;
  4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zarejestrowania;
  5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;
  6. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mający siedzibę przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa; zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.)

Akceptacja